محصولات تندرستی

جدید ترین محصولات تندرستی

آموزش الگوریتم ژنتیک(به همراه پیاده سازی در پایتون)

رتبه بندی برترین اینفلوانسرها حوزه جواهرات

عاقمندترین افراد به حوزه تحلیل داده

160,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه بیگ دیتا

80,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه پردازش داده

499,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه داده کاوی

499,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه دیتاساینس

160,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه مهندسی داده

50,000 تومان