ایکس تموس المنت

شبکه محصول با فلش آژاکس

آموزش الگوریتم ژنتیک(به همراه پیاده سازی در پایتون)

در این آموزش نحوه پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در زبان پایتون تدریس می گردد.

علاقمندترین افراد به حوزه دیتاساینس

160,000 تومان
امروزه علم داده (دیتاساینس) با توجه به تولید انبوه داده ها، بخشی اساسی در هر صنعت است. علم داده یکی
ایکس تموس المنت

محصولات با دکمه بار بیشتر

آموزش الگوریتم ژنتیک(به همراه پیاده سازی در پایتون)

در این آموزش نحوه پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در زبان پایتون تدریس می گردد.

علاقمندترین افراد به حوزه دیتاساینس

160,000 تومان
امروزه علم داده (دیتاساینس) با توجه به تولید انبوه داده ها، بخشی اساسی در هر صنعت است. علم داده یکی
ایکس تموس المنت

محصولات چرخشی

ایکس تموس المنت

محصولات برجسته

ایکس تموس المنت

محصولات بی نهایت بارگیری

آموزش الگوریتم ژنتیک(به همراه پیاده سازی در پایتون)

رتبه بندی برترین اینفلوانسرها حوزه جواهرات

عاقمندترین افراد به حوزه تحلیل داده

160,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه بیگ دیتا

80,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه پردازش داده

499,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه داده کاوی

499,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه دیتاساینس

160,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه مهندسی داده

50,000 تومان